Duurzaamheid

STANLEY Security onderschrijft het belang van maatschappelijk verantwoord ondernemen. Wij zetten ons in voor de belangen van onze klanten, medewerkers, aandeelhouders en de gemeenschap door praktische toepassingen op het gebied van maatschappelijk verantwoord ondernemen (MVO).

Wij onderschrijven de principes van maatschappelijk verantwoord ondernemen. We committeren ons aan:

Aansprakelijkheid

Aansprakelijk zijn voor de impact van onze activiteiten op de gemeenschap, de economie en de omgeving;

Transparantie

Open zijn over onze besluiten en activiteiten die impact hebben op de gemeenschap en de omgeving;

Ethisch gedrag

Te allen tijde vertonen van ethisch gedrag;

Respect voor belanghebbenden

Respecteren, in acht nemen en reageren op de belangen van onze belanghebbenden;

Respect voor wetgeving

Respecteren van geldende wet- en regelgeving;

Respect voor internationale gedragsnormen

Respecteren van internationale gedragsnormen, in combinatie met het respect voor de wet- en regelgeving;

Respect voor rechten van de mens

Respecteren van de rechten van de mens en erkennen van zowel de belangrijkheid als de alomvattendheid daarvan.

Wij brengen onze MVO-aspecten periodiek in kaart, stellen helder MVO-beleid en bijbehorende doelen vast en stellen voldoende middelen beschikbaar om de MVO-principes na te leven. Management en medewerkers worden geacht hier actief aan bij te dragen.

Wij evalueren ons MVO-beleid en bijbehorende doelen jaarlijks om zeker te stellen dat deze nog in lijn zijn met onze toekomstvisie. Wij gebruiken het FIRA platform om onze klanten te voorzien van betrouwbare informatie over ons MVO-programma.